“ นางละไมพรรณ กฤตสวนนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 7,157 7,543 7,533 7,610 6,352
%การถือ 2.32% 2.44% 2.44% 2.47% 2.06%
มูลค่า (พัน) 63,693 67,134 67,045 67,733 56,533
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3