“ นางศิรินดา ธนาวิศรุต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ATP30 ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 20-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 14,388
%การถือ 3.27%
มูลค่า (พัน) 19,423

D ราคาล่าสุด 1.35

วันที่ 19-03-2561 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,511 3,457 1,519
%การถือ 0.76% 1.73% 0.76%
มูลค่า (พัน) 5,560 12,721 5,590

HTC ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 28-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,279
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 29,926

TSR ราคาล่าสุด 23.40

วันที่ 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,772
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 6,098

TVD ราคาล่าสุด 2.20

วันที่ 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,261
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 2,772
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3