“ นางศิรินดา ธนาวิศรุต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ATP30 ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 20-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 14,388
%การถือ 3.27%
มูลค่า (พัน) 20,287

D ราคาล่าสุด 1.41

วันที่ 19-03-2561 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,511 3,457 1,519
%การถือ 0.76% 1.73% 0.76%
มูลค่า (พัน) 8,990 20,567 9,038

HTC ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 28-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,279
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 28,519

TSR ราคาล่าสุด 22.30

วันที่ 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,772
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 5,238

TVD ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,261
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 4,174
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3