“ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MATI ราคาล่าสุด 1.07

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 36,526 37,183 37,191 37,191 35,836 35,836
%การถือ 19.71% 20.06% 20.07% 20.07% 19.33% 19.33%
มูลค่า (พัน) 139,528 142,039 142,069 142,069 136,894 136,894

NMG ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 05-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 21,000
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 0

PCSGH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 12,200
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 67,710

TMB ราคาล่าสุด 5.55

วันที่ 24-04-2557 06-03-2558 04-03-2559 22-04-2559 20-04-2560 24-04-2561 24-04-2562 22-08-2562 09-10-2562 02-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 840,000 664,000 744,000 774,000 726,000 560,000 618,000 638,000 633,000 640,954
%การถือ 1.92% 1.52% 1.70% 1.77% 1.66% 1.28% 1.41% 1.45% 1.44% 0.90%
มูลค่า (พัน) 898,800 710,480 796,080 828,180 776,820 599,200 661,260 682,660 677,310 685,821
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3