“ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MATI ราคาล่าสุด 6.30

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 36,526 37,183 37,191 37,191 35,836 35,836
%การถือ 19.71% 20.06% 20.07% 20.07% 19.33% 19.33%
มูลค่า (พัน) 181,898 185,171 185,211 185,211 178,463 178,463

NMG ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 05-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 21,000
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 0

PCSGH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 12,200
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 76,860

TMB ราคาล่าสุด 6.30

วันที่ 24-04-2557 06-03-2558 04-03-2559 22-04-2559 20-04-2560 24-04-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 840,000 664,000 744,000 774,000 726,000 560,000 618,000
%การถือ 1.92% 1.52% 1.70% 1.77% 1.66% 1.28% 1.41%
มูลค่า (พัน) 1,318,800 1,042,480 1,168,080 1,215,180 1,139,820 879,200 970,260

TNH ราคาล่าสุด 1.57

วันที่ 03-12-2557 02-12-2558 30-11-2560 28-09-2561 22-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 2,755 2,560 1,542 2,139
%การถือ 1.11% 1.53% 1.42% 0.86% 1.19%
มูลค่า (พัน) 68,000 93,680 87,050 52,442 72,709
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3