“ นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 02-09-2557 20-03-2558 24-03-2559 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 81,414 93,842 3,842 3,842 3,842 3,842
%การถือ 15.22% 16.44% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 692,019 797,654 32,654 32,654 32,654 32,654
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3