“ นางสีวิกา สีลภูสิทธิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BIZ ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 25-07-2559 27-04-2560 26-04-2561 26-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,988 2,995 2,988 2,988
%การถือ 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%
มูลค่า (พัน) 9,382 9,404 9,382 9,382
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3