“ นางสุชาดา ชาญเศรษฐิกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,136
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 6,762

SORKON ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 13-03-2558 12-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 155 155
%การถือ 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 8,951 8,951
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3