“ นางสุณีย์ จ้อยจำรัส ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 02-09-2557 20-03-2558 24-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,827 4,082 4,082
%การถือ 0.72% 0.72% 0.72%
มูลค่า (พัน) 32,526 34,695 34,695
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3