“ นางสุพร วัธนเวคิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 10-03-2560 07-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,802 15,072 15,072 15,072 15,672 15,672
%การถือ 2.74% 2.74% 2.59% 2.59% 2.70% 2.70%
มูลค่า (พัน) 28,677 33,761 33,761 33,761 35,105 35,105
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3