“ นางสุภาวรรณ สันติเมทนีดล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 10-03-2558 15-03-2559 07-07-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,544 9,990 9,990
%การถือ 0.74% 0.78% 0.78%
มูลค่า (พัน) 10,976 11,489 11,489
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3