“ นางอรวรา โตมีชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,720 1,720 1,750 1,750 1,795 1,695 1,695
%การถือ 0.56% 0.56% 0.57% 0.57% 0.58% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 15,308 15,308 15,575 15,575 15,976 15,086 15,086
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3