“ นางอาริยะนุช มีกุศล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
%การถือ 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3