“ นางอโณทัย คล้ามไพบูลย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,586
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 14,474
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3