“ นางเรียม ทรัพย์สาคร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TASCO ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 11-03-2557 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,279 1,279
%การถือ 0.84% 0.83%
มูลค่า (พัน) 23,280 23,280

TIPCO ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 25-03-2557 20-03-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 20-04-2561 10-04-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,039 38,039 18,039 18,039 18,039 4,839 2,439 2,439
%การถือ 7.88% 7.88% 3.74% 3.74% 3.74% 1.00% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 346,158 346,158 164,158 164,158 164,158 44,038 22,198 22,198
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3