“ นางโสภิศ แก้วสว่าง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ALL ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,400
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 17,424

D ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 31-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 800
%การถือ 0.40%
มูลค่า (พัน) 2,944

JMART ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 1.91%
มูลค่า (พัน) 92,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3