“ นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AGE ราคาล่าสุด 13.80

วันที่ 12-05-2557 18-03-2558 11-05-2558 14-03-2559 27-03-2560 16-03-2561 15-03-2562 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,000 16,700 17,600 22,500 25,500 23,100 25,410 27,104
%การถือ 1.22% 1.09% 1.14% 1.37% 1.55% 1.40% 1.40% 1.40%
มูลค่า (พัน) 46,240 45,424 47,872 61,200 69,360 62,832 69,115 73,723

BWG ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,000
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 14,700

ECF ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 13-03-2563 04-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,410 6,410 8,000
%การถือ 0.67% 0.67% 0.83%
มูลค่า (พัน) 12,436 12,436 15,520

GLAND ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,068
%การถือ 0.25%
มูลค่า (พัน) 38,886

ILM ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563 24-09-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 21,005 21,405 21,655 21,757
%การถือ 4.16% 4.24% 4.29% 4.31%
มูลค่า (พัน) 289,867 295,387 298,837 300,245

JCK ราคาล่าสุด 13.80

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,909 15,409 15,909
%การถือ 0.74% 0.72% 0.74%
มูลค่า (พัน) 18,296 17,721 18,296

KOOL ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 16-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,452 4,452
%การถือ 0.93% 0.93%
มูลค่า (พัน) 5,164 5,164

THCOM ราคาล่าสุด 1.16

วันที่ 18-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,721
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 58,474
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3