“ นาง ชลิดา เตชะอุบล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 412,554 412,554 279,131
%การถือ 19.22% 19.22% 13.00%
มูลค่า (พัน) 474,437 474,437 321,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3