“ นาง ดาวนภา เพชรอำไพ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MTC ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 03-03-2563 22-04-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 720,000 720,000 720,000
%การถือ 33.96% 33.96% 33.96%
มูลค่า (พัน) 50,580,000 50,580,000 50,580,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3