“ นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 86,098 86,098
%การถือ 3.44% 3.44%
มูลค่า (พัน) 38,744 38,744

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,111 29,111
%การถือ 2.73% 2.73%
มูลค่า (พัน) 27,364 27,364
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3