“ นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

2S ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 20-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,081 5,081
%การถือ 1.13% 1.13%
มูลค่า (พัน) 25,658 25,658

FNS ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 27-03-2563 14-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,338 3,338
%การถือ 0.97% 0.97%
มูลค่า (พัน) 14,821 14,821

FSS ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,151
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 7,057

NSI ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 12-03-2563 09-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 98 98
%การถือ 0.70% 0.70%
มูลค่า (พัน) 8,329 8,329
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3