“ นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 10-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,930 6,930
%การถือ 1.46% 1.46%
มูลค่า (พัน) 29,938 29,938
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3