“ นาง มนธิรา ผดุงรัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,213 52,268
%การถือ 1.36% 2.43%
มูลค่า (พัน) 33,595 60,109

WIIK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 11-03-2563 21-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,250 5,250
%การถือ 1.20% 1.20%
มูลค่า (พัน) 13,545 13,545
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3