“ นาง สุพร วัธนเวคิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,672
%การถือ 2.70%
มูลค่า (พัน) 35,105
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3