“ นาง สุมาลี อ่องจริต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DIMET ราคาล่าสุด 0.49

วันที่ 23-03-2563 23-04-2563 05-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 35,300 31,700 4,234
%การถือ 6.56% 5.89% 0.79%
มูลค่า (พัน) 6,354 5,706 762

JCK ราคาล่าสุด 0.18

วันที่ 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 49,250 197,547
%การถือ 2.29% 9.20%
มูลค่า (พัน) 56,638 227,179

PF ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 16-03-2563 25-05-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 131,309 131,309 144,440
%การถือ 1.51% 1.51% 1.51%
มูลค่า (พัน) 64,341 64,341 70,776

WIIK ราคาล่าสุด 0.49

วันที่ 11-03-2563 21-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 79,776 80,644
%การถือ 18.24% 18.44%
มูลค่า (พัน) 205,821 208,063
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3