“ นาง เกศรา มานะศิลป์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APCS ราคาล่าสุด 0.25

วันที่ 11-03-2562 26-11-2562 13-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,455 5,685 5,745 5,796
%การถือ 0.68% 0.86% 0.87% 0.88%
มูลค่า (พัน) 21,919 27,971 28,265 28,514

BSM ราคาล่าสุด 4.92

วันที่ 11-03-2563 02-06-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 68,199 68,199 68,199
%การถือ 3.20% 3.20% 3.20%
มูลค่า (พัน) 17,050 17,050 17,050

FSS ราคาล่าสุด 0.25

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,875
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 10,920

TACC ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 29-04-2559 26-08-2559 26-04-2561 23-08-2561 30-04-2562 27-08-2562 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,740 4,750 6,225 6,075 5,225 5,125 3,375
%การถือ 0.78% 0.78% 1.02% 1.00% 0.86% 0.84% 0.56%
มูลค่า (พัน) 37,446 37,525 49,178 47,993 41,278 40,488 26,663

ZEN ราคาล่าสุด 7.90

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,165
%การถือ 2.39%
มูลค่า (พัน) 89,556
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3