“ นาง เนตริกา โกรพินธานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APURE ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 28-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,132
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 36,434

UWC ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 02-04-2563 24-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 74,000 74,000
%การถือ 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3