“ นาง แฉล้ม โรจตระการ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SPG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2557 17-03-2558 25-08-2558 16-03-2559 26-08-2559 28-02-2560 12-03-2561 22-03-2562 16-03-2563 30-06-2563 29-03-2564 25-11-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 36,240 36,240
%การถือ 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 10.50% 10.50%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3