“ นายกนต์ธีร์ รุ่งเลิศธนารมย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DIMET ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 08-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,382
%การถือ 1.88%
มูลค่า (พัน) 372

ML ราคาล่าสุด 0.11

วันที่ 17-05-2559 27-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,580 5,275
%การถือ 0.68% 0.54%
มูลค่า (พัน) 6,185 4,959
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3