“ นายกมลชัย วงศ์มหเจริญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 15-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 6,900

META ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 07-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,285
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 1,302
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3