“ นายกมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FNS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-03-2557 18-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,257 1,766
%การถือ 0.91% 0.71%
มูลค่า (พัน) 10,021 7,841

FSS ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,158
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 7,073

SAWANG ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 04-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 266
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3