“ นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

2S ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 19-04-2561 29-08-2561 09-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,724 4,683 5,088 5,292
%การถือ 0.93% 1.04% 1.13% 1.18%
มูลค่า (พัน) 18,805 23,647 25,693 26,723

BSBM ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 23-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,866
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 6,453

CI ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 09-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,046
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 4,862

FNS ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 11-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 07-09-2561 30-10-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,442 2,811 2,834 2,834 2,834 2,834 2,834
%การถือ 0.99% 1.14% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 0.82%
มูลค่า (พัน) 10,842 12,480 12,583 12,583 12,583 12,583 12,583

FSS ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 07-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,072 3,072
%การถือ 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 6,882 6,882

HFT ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 19-03-2558 07-05-2558 04-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,901 3,901 3,462 3,838 4,138 4,238
%การถือ 0.59% 0.59% 0.53% 0.58% 0.63% 0.64%
มูลค่า (พัน) 20,479 20,479 18,177 20,150 21,725 22,250

JCT ราคาล่าสุด 5.25

วันที่ 11-03-2559 13-03-2560 09-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 109 110 110 110
%การถือ 0.81% 0.81% 0.81% 0.81%
มูลค่า (พัน) 9,020 9,103 9,103 9,103

MDX ราคาล่าสุด 82.75

วันที่ 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,075 4,091
%การถือ 0.86% 0.86%
มูลค่า (พัน) 17,115 17,183

NSI ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 12-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 127
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 10,793

SIAM ราคาล่าสุด 85.25

วันที่ 12-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,517
%การถือ 0.93%
มูลค่า (พัน) 8,662

THANA ราคาล่าสุด 1.57

วันที่ 12-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,772
%การถือ 1.50%
มูลค่า (พัน) 4,074

TIC ราคาล่าสุด 1.08

วันที่ 01-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 205
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 0

ZMICO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-03-2561 16-10-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,701 10,701 10,701
%การถือ 0.82% 0.82% 0.65%
มูลค่า (พัน) 44,729 44,729 44,729
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3