“ นายกำจัด รามกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

B ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 29-05-2562 06-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,916 12,749
%การถือ 0.91% 1.46%
มูลค่า (พัน) 2,454 3,952

FVC ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 16-03-2558 30-04-2558 13-05-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,380 1,800 3,685 1,953
%การถือ 0.69% 0.74% 1.43% 0.63%
มูลค่า (พัน) 566 738 1,511 801

KIAT ราคาล่าสุด 0.41

วันที่ 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 17,500
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 8,225

NPPG ราคาล่าสุด 0.47

วันที่ 16-03-2560 05-07-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 35,832 39,348
%การถือ 2.89% 2.40%
มูลค่า (พัน) 0 0

TPLAS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 19-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,378
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,750
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3