“ นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BFIT ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,448
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 43,440

FSS ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 07-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,225 6,830
%การถือ 1.07% 1.17%
มูลค่า (พัน) 13,943 15,299

PDJ ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 4,170

SIAM ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 12-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 8,798
%การถือ 1.48%
มูลค่า (พัน) 13,813
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3