“ นายก้อง พงศ์มฆพัฒน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FNS ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,804
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 8,008

FSS ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 10-03-2560 07-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,181 3,571 3,571
%การถือ 0.55% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 7,126 8,000 8,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3