“ นายคำรณ ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 35,400 35,400 26,685 26,755 26,420 26,001 26,350 26,410 26,410 26,410
%การถือ 7.46% 7.46% 5.63% 5.64% 5.57% 5.48% 5.56% 5.57% 5.57% 5.57%
มูลค่า (พัน) 152,928 152,928 115,280 115,583 114,134 112,326 113,832 114,091 114,091 114,091
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3