“ นายจิตติวุฒิ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 04-03-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,004 4,004
%การถือ 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 8,969 8,969
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3