“ นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,638 1,868 1,828 2,097 2,802 2,812 2,812
%การถือ 0.53% 0.61% 0.59% 0.68% 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 14,578 16,625 16,269 18,663 24,938 25,027 25,027
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3