“ นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 19-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,218
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 4,483
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3