“ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AJA ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 30,200
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 5,134

BWG ราคาล่าสุด 0.17

วันที่ 05-04-2559 17-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 28,000 28,000
%การถือ 0.81% 0.80%
มูลค่า (พัน) 14,560 14,560

CEN ราคาล่าสุด 0.52

วันที่ 22-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 22,000
%การถือ 2.95%
มูลค่า (พัน) 14,740

CHOW ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 31-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,000 26,095 33,100
%การถือ 3.00% 3.26% 4.14%
มูลค่า (พัน) 36,960 40,187 50,974

CRANE ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 02-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,105 10,547
%การถือ 1.33% 1.39%
มูลค่า (พัน) 19,200 20,038

DCORP ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 01-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 960

GRAND ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 21-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 45,000
%การถือ 1.64%
มูลค่า (พัน) 33,750

JCK ราคาล่าสุด 0.75

วันที่ 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 33,120
%การถือ 2.58%
มูลค่า (พัน) 33,120

JMART ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 26-10-2559 30-05-2560 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,951 19,111 15,340
%การถือ 1.71% 2.60% 2.09%
มูลค่า (พัน) 81,005 172,956 138,827

KOOL ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 2.08%
มูลค่า (พัน) 9,900

NWR ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 15-03-2561 14-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 76,908 61,368
%การถือ 2.97% 2.37%
มูลค่า (พัน) 39,223 31,298

PRIN ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 40,000
%การถือ 3.28%
มูลค่า (พัน) 61,200

PRINC ราคาล่าสุด 1.53

วันที่ 19-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 28,900
%การถือ 3.05%
มูลค่า (พัน) 115,600

PT ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 29-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,200
%การถือ 2.96%
มูลค่า (พัน) 20,160

RS ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 90,000

SINGER ราคาล่าสุด 15.00

วันที่ 09-03-2560 12-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,978 8,874 3,089
%การถือ 0.73% 3.29% 1.14%
มูลค่า (พัน) 11,966 53,688 18,687

SYNEX ราคาล่าสุด 6.05

วันที่ 26-08-2559 21-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 21,282 5,506
%การถือ 2.76% 0.71%
มูลค่า (พัน) 155,355 40,192

TPOLY ราคาล่าสุด 7.30

วันที่ 02-05-2557 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 5,000
%การถือ 0.99% 0.88%
มูลค่า (พัน) 13,900 13,900

TVT ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 12,874
%การถือ 1.61%
มูลค่า (พัน) 7,081

UWC ราคาล่าสุด 0.55

วันที่ 27-11-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 120,000
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 3,600

XO ราคาล่าสุด 0.03

วันที่ 10-05-2559 24-08-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,950 3,346 5,400
%การถือ 1.13% 0.95% 1.44%
มูลค่า (พัน) 22,910 19,404 31,318
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3