“ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AJA ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 30,200
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 5,436

BWG ราคาล่าสุด 0.18

วันที่ 05-04-2559 17-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 28,000 28,000
%การถือ 0.81% 0.80%
มูลค่า (พัน) 19,600 19,600

CEN ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 22-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 22,000
%การถือ 2.95%
มูลค่า (พัน) 37,180

CHOW ราคาล่าสุด 1.69

วันที่ 31-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,000 26,095 33,100
%การถือ 3.00% 3.26% 4.14%
มูลค่า (พัน) 104,640 113,776 144,316

CRANE ราคาล่าสุด 4.36

วันที่ 02-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,105 10,547
%การถือ 1.33% 1.39%
มูลค่า (พัน) 15,966 16,663

DCORP ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 01-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 0

GRAND ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 45,000
%การถือ 1.64%
มูลค่า (พัน) 24,750

JCK ราคาล่าสุด 0.55

วันที่ 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 33,120
%การถือ 2.58%
มูลค่า (พัน) 38,088

JMART ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 26-10-2559 30-05-2560 13-03-2562 28-08-2562 26-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,951 19,111 15,340 16,340 16,340
%การถือ 1.71% 2.60% 2.09% 2.23% 2.23%
มูลค่า (พัน) 353,557 754,889 605,930 645,430 645,430

KOOL ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 2.08%
มูลค่า (พัน) 11,600

NWR ราคาล่าสุด 1.16

วันที่ 15-03-2561 14-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 76,908 61,368
%การถือ 2.97% 2.37%
มูลค่า (พัน) 57,681 46,026

PRIN ราคาล่าสุด 0.75

วันที่ 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 40,000
%การถือ 3.28%
มูลค่า (พัน) 105,600

PRINC ราคาล่าสุด 2.64

วันที่ 19-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 28,900
%การถือ 3.05%
มูลค่า (พัน) 126,004

PT ราคาล่าสุด 4.36

วันที่ 29-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,200
%การถือ 2.96%
มูลค่า (พัน) 26,670

RS ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 151,500

SINGER ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 09-03-2560 12-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,978 8,874 3,089
%การถือ 0.73% 3.29% 1.14%
มูลค่า (พัน) 79,116 354,960 123,548

SYNEX ราคาล่าสุด 40.00

วันที่ 26-08-2559 21-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 21,282 5,506
%การถือ 2.76% 0.71%
มูลค่า (พัน) 510,756 132,139

TPOLY ราคาล่าสุด 24.00

วันที่ 02-05-2557 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 5,000
%การถือ 0.99% 0.88%
มูลค่า (พัน) 12,500 12,500

TVT ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 12,874
%การถือ 1.61%
มูลค่า (พัน) 9,527

UWC ราคาล่าสุด 0.74

วันที่ 27-11-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 120,000
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 6,000

XO ราคาล่าสุด 0.05

วันที่ 10-05-2559 24-08-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,950 3,346 5,400
%การถือ 1.13% 0.95% 1.44%
มูลค่า (พัน) 50,955 43,157 69,655
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3