“ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DCC ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 08-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 11-05-2559 16-11-2559 12-05-2560 30-05-2561 29-08-2561 21-05-2562 21-08-2562 11-09-2562 27-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,460 204,600 328,900 328,900 328,900 328,900 330,900 330,900 411,060 411,060 411,060 411,060
%การถือ 5.01% 5.01% 5.04% 5.04% 5.04% 5.04% 5.07% 5.07% 5.68% 5.68% 5.68% 5.68%
มูลค่า (พัน) 57,288 572,880 920,920 920,920 920,920 920,920 926,520 926,520 1,150,968 1,150,968 1,150,968 1,150,968

DCON ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 27-03-2558 30-12-2558 29-03-2559 29-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 21,800 23,000 63,000 60,000
%การถือ 1.06% 1.07% 1.47% 1.26%
มูลค่า (พัน) 10,900 11,500 31,500 30,000

JCK ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 15-08-2557 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 46,520 8,000
%การถือ 4.29% 0.62%
มูลค่า (พัน) 53,498 9,200

LALIN ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 02-09-2559 17-03-2560 16-03-2561 30-08-2561 15-03-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000 8,146 7,300 7,350 7,300 7,300
%การถือ 0.73% 0.99% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 59,700 81,057 72,635 73,133 72,635 72,635

MODERN ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 14-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 5,000 5,000 5,000
%การถือ 0.67% 0.67% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 16,700 16,700 16,700 16,700

RICHY ราคาล่าสุด 3.34

วันที่ 04-05-2559 05-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,806 15,090 71,141 98,150
%การถือ 1.12% 1.92% 7.29% 9.39%
มูลค่า (พัน) 9,599 16,448 77,543 106,984

SMIT ราคาล่าสุด 1.09

วันที่ 25-08-2557 27-03-2558 31-08-2558 11-05-2559 31-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 23-08-2561 09-05-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,500 18,850 19,020 19,260 19,260 19,500 19,400 19,400 19,350 19,350
%การถือ 3.49% 3.56% 3.59% 3.63% 3.63% 3.68% 3.66% 3.66% 3.65% 3.65%
มูลค่า (พัน) 77,700 79,170 79,884 80,892 80,892 81,900 81,480 81,480 81,270 81,270

TMILL ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 31-03-2557 30-03-2558 14-09-2558 17-03-2559 09-09-2559 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,430 6,000 6,300 8,200 10,310 11,830
%การถือ 0.85% 2.11% 2.21% 2.40% 3.01% 3.46%
มูลค่า (พัน) 8,359 20,640 21,672 28,208 35,466 40,695

TVO ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,300 15,700 15,700 16,100 16,000 16,000 15,900 15,830 15,300 15,300
%การถือ 1.89% 1.94% 1.94% 1.99% 1.98% 1.98% 1.97% 1.96% 1.89% 1.89%
มูลค่า (พัน) 474,300 486,700 486,700 499,100 496,000 496,000 492,900 490,730 474,300 474,300

VIBHA ราคาล่าสุด 31.00

วันที่ 08-05-2557 18-03-2558 15-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 176,500 178,000 179,130 1,823,000 1,927,200 1,954,000 1,959,000
%การถือ 14.03% 14.15% 14.24% 14.46% 14.64% 14.81% 14.84%
มูลค่า (พัน) 398,890 402,280 404,834 4,119,980 4,355,472 4,416,040 4,427,340
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3