“ นายชาญชัย พลธนะวสิทธิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAT-3K ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-03-2557 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 143 203
%การถือ 0.71% 1.01%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3