“ นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APCO ราคาล่าสุด 4.06

วันที่ 28-08-2557 02-03-2558 10-03-2559 22-04-2559 03-11-2559 28-04-2560 18-04-2561 26-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,650 1,650 16,501 16,501 16,501 17,961 18,561 5,212
%การถือ 0.61% 0.61% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.62% 0.87%
มูลค่า (พัน) 6,699 6,699 66,994 66,994 66,994 72,921 75,357 21,161
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3