“ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CGD ราคาล่าสุด 1.24

วันที่ 15-06-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 105,500 105,500
%การถือ 1.28% 1.28%
มูลค่า (พัน) 59,080 59,080

FN ราคาล่าสุด 0.56

วันที่ 17-03-2560 12-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,500 12,800 12,600
%การถือ 1.85% 1.28% 1.26%
มูลค่า (พัน) 22,940 15,872 15,624

ITEL ราคาล่าสุด 1.24

วันที่ 16-03-2560 11-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,000 43,800 43,800
%การถือ 4.40% 4.38% 4.38%
มูลค่า (พัน) 66,880 133,152 133,152

MTC ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 09-03-2558 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 792,500 792,500 792,500 718,056 720,056 710,056
%การถือ 37.38% 37.38% 37.38% 33.87% 33.96% 33.49%
มูลค่า (พัน) 55,673,125 55,673,125 55,673,125 50,443,462 50,583,962 49,881,462

PRINC ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 23-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 38,736
%การถือ 1.20%
มูลค่า (พัน) 161,914

SGF ราคาล่าสุด 4.18

วันที่ 04-04-2560 30-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 80,000 80,000
%การถือ 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 68,000 68,000

SOLAR ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 07-04-2560 30-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,700 30,016 30,016
%การถือ 2.15% 5.52% 5.52%
มูลค่า (พัน) 18,720 48,025 48,025
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3