“ นายฐิติพงศ์ เศรษฐลิขิต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAT-3K ราคาล่าสุด 9.65

วันที่ 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 269
%การถือ 1.34%
มูลค่า (พัน) 0

LALIN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 9,120
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 88,008

TWFP ราคาล่าสุด 9.65

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,020
%การถือ 3.18%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3