“ นายณภัทร ปัญจคุณาธร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BEAUTY ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 31-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 15,150
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 25,301

CHAYO ราคาล่าสุด 1.67

วันที่ 25-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 36,900

COM7 ราคาล่าสุด 12.30

วันที่ 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,200 7,250
%การถือ 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 477,000 480,313

HTECH ราคาล่าสุด 66.25

วันที่ 12-05-2560 11-05-2561 28-08-2561 08-05-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,300 3,200 3,200 3,180 3,180
%การถือ 1.10% 1.07% 1.07% 1.06% 1.06%
มูลค่า (พัน) 11,550 11,200 11,200 11,130 11,130

JMART ราคาล่าสุด 3.50

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 09-03-2559 21-04-2559 26-10-2559 30-05-2560 13-03-2561 13-03-2562 28-08-2562 26-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,500 3,860 5,250 5,320 5,600 7,853 7,800 6,900 6,901 6,901
%การถือ 1.05% 0.74% 1.00% 1.01% 1.07% 1.07% 1.06% 0.94% 0.94% 0.94%
มูลค่า (พัน) 217,250 152,470 207,375 210,140 221,200 310,174 308,100 272,550 272,597 272,597

JMT ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,675
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 72,025

JUBILE ราคาล่าสุด 43.00

วันที่ 28-08-2557 20-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 22-08-2561 10-05-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,275 2,405 2,405 2,405 2,405 2,405 2,420 2,420 2,420 2,420
%การถือ 1.31% 1.38% 1.38% 1.38% 1.38% 1.38% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39%
มูลค่า (พัน) 63,131 66,739 66,739 66,739 66,739 66,739 67,155 67,155 67,155 67,155

MACO ราคาล่าสุด 27.75

วันที่ 19-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,900
%การถือ 0.96%
มูลค่า (พัน) 1,943

PREB ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,756 3,770 3,770 3,500 3,600 3,600 3,600
%การถือ 1.22% 1.22% 1.22% 1.13% 1.17% 1.17% 1.17%
มูลค่า (พัน) 33,424 33,553 33,553 31,150 32,040 32,040 32,040

SINGER ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 21-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,800
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 72,000

TCMC ราคาล่าสุด 40.00

วันที่ 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,200
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 8,148
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3