“ นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DCORP ราคาล่าสุด 0.32

วันที่ 31-03-2560 03-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,539 3,020
%การถือ 1.36% 0.51%
มูลค่า (พัน) 2,412 966

IFEC ราคาล่าสุด 0.32

วันที่ 14-05-2557 01-04-2558 15-09-2558 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 21,380 31,987 22,913 11,333
%การถือ 2.22% 1.84% 1.26% 0.57%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3