“ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

B ราคาล่าสุด 0.40

วันที่ 10-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 29,195
%การถือ 4.42%
มูลค่า (พัน) 9,051

CRANE ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 12-05-2557 13-05-2558 08-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,063 5,485 5,801
%การถือ 0.88% 0.88% 0.83%
มูลค่า (พัน) 13,772 14,920 15,779

WIN ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 28-03-2557 27-03-2558 07-05-2558 25-03-2559 12-05-2560 22-03-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,900 7,622 7,622 7,622 7,622 7,622 7,622
%การถือ 1.59% 1.52% 1.52% 1.49% 1.49% 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 3,160 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3