“ นายทิวา จิรพัฒนกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AIT ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 03-03-2559 30-08-2559 24-04-2560 23-04-2561 24-08-2561 23-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,211 1,081 1,131 1,077 1,400 1,490 1,490
%การถือ 0.59% 0.52% 0.55% 0.52% 0.68% 0.72% 0.72%
มูลค่า (พัน) 26,633 23,773 24,873 23,692 30,809 32,789 32,789

CFRESH ราคาล่าสุด 22.00

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,940
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 6,821

LPN ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 28-02-2562 21-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,940 10,950
%การถือ 0.67% 0.74%
มูลค่า (พัน) 49,502 54,531

MCS ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 17-03-2557 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,133 3,883
%การถือ 0.83% 0.78%
มูลค่า (พัน) 54,962 51,637

PREB ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 17,800

SKR ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 27-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 618
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 4,944

SSF ราคาล่าสุด 8.00

วันที่ 18-04-2557 10-03-2558 08-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,636 1,640 1,640 1,640 1,642 1,826 1,841
%การถือ 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 13,580 13,612 13,612 13,612 13,628 15,157 15,278

TGPRO ราคาล่าสุด 8.30

วันที่ 09-03-2561 03-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 21,480 21,480
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 4,081 4,081

TMI ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 09-03-2559 13-06-2559 08-03-2560 14-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,451 3,820 3,740 4,450 4,500
%การถือ 0.66% 0.57% 0.56% 0.66% 0.67%
มูลค่า (พัน) 5,074 4,355 4,264 5,073 5,130

TWP ราคาล่าสุด 1.14

วันที่ 14-03-2559 13-03-2560 09-03-2561 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 163 1,550 1,769 1,834
%การถือ 0.60% 0.57% 0.66% 0.68%
มูลค่า (พัน) 619 5,890 6,722 6,969

UNIQ ราคาล่าสุด 3.80

วันที่ 15-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,114 6,914
%การถือ 0.57% 0.64%
มูลค่า (พัน) 35,154 39,754
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3