“ นายธนกฤต เวศน์ปฐม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KASET ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 07-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,930 2,000
%การถือ 0.69% 0.72%
มูลค่า (พัน) 3,185 3,300

MFEC ราคาล่าสุด 1.65

วันที่ 02-05-2557 11-03-2558 30-04-2558 10-05-2559 03-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,250 3,880 3,980 5,380 5,570 5,800 6,130
%การถือ 0.74% 0.88% 0.90% 1.22% 1.26% 1.31% 1.39%
มูลค่า (พัน) 20,313 24,250 24,875 33,625 34,813 36,250 38,313

PREB ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,550 1,550 1,550
%การถือ 0.50% 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 13,795 13,795 13,795
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3