“ นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

B ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 29-05-2562 06-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50,000 50,000
%การถือ 5.74% 5.74%
มูลค่า (พัน) 15,500 15,500

NPPG ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3