“ นายธนศักดิ์ หิตโกเมท ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 19-03-2561 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,668 3,056 3,297
%การถือ 1.33% 1.53% 1.65%
มูลค่า (พัน) 15,876 18,181 19,614
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3